ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ ( INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES)

Dergi sponsorluğu

Yayıncı

IJECES HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  1. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES(International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.
  2. Derginin hedef kitlesi araştırmacılar, eğitimciler, ebeveynler, erken çocukluk eğitimi uzmanlarıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  3. Dergide “Özgün Araştırmalar”, “Editöre Mektuplar”, “Bilimsel Toplantı Bildirileri/Özetleri”, “Kitap Yorumları” ve “Derleme” türü çalışmalar  yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile özel sayı yayımlanabilir.
  4. IJECES, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi ve süreli bilimsel yayınıdır. Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin amacı; uluslararası, disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için bir kaynak olmak, erken çocukluk eğitimiyle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu alanda çalışma yapan eğitimcilerin, araştırmacıların ve uzmanların yararlanacağı bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamayıamaçlanmaktadır.
  5. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, online, uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. Dergiye gönderilecek yazılar, Türkçe veya İngilizce olabilir.Türkçe yazılar için İngilizce geniş özet istenecektir.Geniş özet yazının bitimine konulur. Geniş özet 2 sayfayı geçmemeli ve referans bölümünün arkasına eklenmelidir.
  6. IJECES, bilimsel rapor yazmada APA 6kurallarını temel almaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayı­sında açıklanan yazım formatı dikkate alınmalıdır.
  7. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide yayınlanmamış veya değerlendirmeye alınmamış olması gerekir. Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre hareket eder.

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ