Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri Reggio Emilia Yaklaşımı Ve High/Scope Programı

Fulya EZMECİ, Berrin AKMAN
2.734 2.471

Öz


Erken çocukluk dönemi çocukların gelecek yaşantıları için temellerin atıldığı, onları gelecek yaşantılarına
hazırlayan temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı, gelişimlerinin en hızlı olduğu ve tüm gelişim alanlarının en
etkin şekilde desteklenmesi gereken bir dönemdir.Bu dönemde çocukların bireysel farklılıkları, ilgi ve
gereksinimleri göz önünde bulundurularak çocukların gelişim alanlarına uygun, tüm gelişim alanlarının
gelişimini destekleyecek ve düşünme becerilerinin geliştirileceği eğitim ortamları ve fırsatları
sunulmalıdır.Çocuklar dünyaya düşünme becerileriyle gelirler.Her çocuk düşünme yeteneğine sahiptir. Ancak
bu yeteneğin desteklenerek çocuğun gelecek yaşantısına, sosyal ilişkilerine ve bireysel varoluşlarına hazırlamak
için en uygun dönem olan okul öncesi eğitimi döneminde düşünce becerileri bilinmeli ve bu becerileri
geliştirmeyi dikkate alan eğitim programları hazırlanmalıdır. Bu çalışmada düşünme becerileri açıklanarak,
düşünme becerilerinin destelemesi ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi bakış açısından Reggio Emilia
Yaklaşımı ve High/Scope Programı ele alınacaktır.


Anahtar Sözcükler; erken çocukluk, düşünme becerileri, Reggio Emilia yaklaşımı ve High/scope program


Tam metin:

PDF