Oyuncak Satıcılarının Bakış Açısından Bireylerin Oyuncak Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, Şeyma ERZURUMLUOĞLU
2.711 1.586

ÖzBu çalışmanın amacı oyuncak satıcılarının bakış açısından, bireylerin oyuncak satın alma konusundaki
davranışlarını incelemektir. Betimsel nitelikteki çalışmada, çalışma grubunu 7 kadın ve 18 erkek olmak üzere 25
satış temsilcisi oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen veriler, içerik analizi
yapılarak kategorilere ayrılmış ve temalar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak; oyuncak alıcılarının daha çok
annelerden oluştuğu, alınan oyuncakların genellikle eğitsel amaçlı olması ve çocukların oyuncağı istemesinin ön
planda tutulduğu belirlenmiştir. Başta televizyon olmak üzere oyuncak alınımını en çok etkileyen etmenin
medya olduğu, alıcıların satıcıların yönlendirmesinden etkilendiği dikkat çekmiştir. Özellikle son yıllarda
oyuncağın güvenli ve sağlıklı olmasına daha fazla dikkat edildiği, mağazalardaki oyuncak çeşitliliğinin alıcıların
taleplerine göre belirlendiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler; çocuk ve oyuncak, oyuncak tercihi, oyun ve oyuncak, oyuncak satıcıları.


Tam metin:

PDF