Oyuncaklarla Oynanan Geleneksel Gaziantep Oyunları

Banu AKBAŞ, Selma ÖZUSLU ÜNAL
2.957 1.542

Öz


Oyun ve oyuncaklar çocukların hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Çocuklar hayata dair olan pek çok deneyimi oyunlar ve bu oyunlarda kullandıkları oyuncaklar ile öğrenmektedir. Özellikle eğitimsel yönden kendi kültürümüze özgü unutulmaya yüz tutan bu geleneksel çocuk oyun ve oyuncaklarının eğitimde etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Böylece nesilden nesile aktarılarak somut olmayan kültürel miras korunmuş olacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışma kültürümüzün bir parçası olan bu geleneksel Gaziantep çocuk oyunlarının ve oyuncaklarının, çocuğun yaşamında etkin bir şekilde yeniden yer verilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler; Gaziantep, oyuncak, oyun, çocuk oyunları, geleneksel oyunlar.


Tam metin:

PDF