2010-2015 Yılları Arasında Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Resimleme Özelliklerinin İncelenmesi

Cansu YILDIZ, Dila Nur YAZICI, Mine Canan DURMUŞOĞLU
2.523 1.201

Öz


Bu araştırma 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş çocukları için yayımlanmış resimli çocuk kitaplarını, resimleme
özellikleri bakımından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş
grubu çocuklar için 37 yayınevinden yayımlanmış, seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 300 resimli çocuk kitabı
incelenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından alan yazınına dayalı olarak hazırlanmış “Resimli Çocuk Kitabı
Bilgi Formu” ve “Resimli Çocuk Kitabı Resimleme Özellikleri Kontrol Listesi” ile toplanmıştır. Araştırma
sonucunda resimli çocuk kitaplarının çoğunluğunun kapak resimlemelerinin ilgi çekici olduğu, resimlemelerin
konuyu güçlü bir biçimde anlattığı ve resimlerin konuya uygun, basit ve anlaşılabilir olduğu görülmüştür.
Kitapların tamamına yakınının resim-metin uyumu taşıdığı ve sayfalarda yer alan resimlemelerin tamamına
yakınının sayfadaki metin ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. İncelenen kitaplardaki resimlemelerin büyük
çoğunluğu hareket ve anlam gücü taşımaktadır. İncelenen kitaplarda en sık kullanılan resimleme tekniklerinin
karışık teknik, basit bilgisayar tekniği, guaj boya, pastel boya ve suluboya tekniği olduğu görülmüştür.
Kitapların çoğu nitelikli bir çocuk kitabında bulunması gereken özelliklerini taşırken, estetik ve sanatsal açıdan
nitelikli olmayan kitapların da yer aldığı görülmektedir.

Anahtar sözcükler; çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, resimleme, erken çocukluk dönemi


Tam metin:

PDF