Subjects


Journals

Reviewer
Author
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Reviewer

Articles


Ç. BANKO BAL, M. KETENCİ, B. AKMAN
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocukların Ebeveynlerinin ve Öğretmenlerinin İki Dillilik ile İlgili Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
S. KARDEŞ, B. AKMAN
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
U. BAYRAKDAR, B. AKMAN
ADVANTAGE AND LIMITATIONS OF APPLICATION OF ANTI-BIAS PROGRAMS IN PRE-SCHOOL CLASSES, Trakya University Journal of Social Science, (2020)
E. AKGÜL, F. EZMECİ, B. AKMAN
Okul öncesi öğretmen adaylarının, öğretmenlerinin ve öğretim elemanlarının "öğretmenlik uygulaması" sürecinde yaşadıkları zorlukların incelenmesi, e-Kafkas Journal of Educational Research, (2020)
F. EZMECİ, E. AKGÜL, B. AKMAN
AN INVESTIGATION ON PEER INTERACTION OF CHILDREN AND TEACHER INTERVENTIONS IN EMERGING PROBLEMS IN GAMES, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2020)
E. ALABAY, S. YILDIRIM DOĞRU, B. AKMAN
The Effect of Sciencestart!™ Assisted Science Education Program on 60-72 Months Old Childrens’ Scientific Process Skills and Scientific Belief and Tendency, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
S. KARDEŞ, B. AKMAN, N. TAŞKIN
Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarla İlgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sayfalarının İncelenmesi, e-Kafkas Journal of Educational Research, (2020)
G. GÜNŞEN, G. UYANIK, B. AKMAN
Determination of STEM Semantic Perceptions and Thoughts for the Approach of STEM of the Pre-School Teachers, Kastamonu Education Journal, (2019)
N. KURU, B. AKMAN
Pedagogical Documentation as a Child Recognition and Evaluation Tool, Journal of Theoretical Educational Science, (2019)
S. ATA DOĞAN, B. AKMAN
Okul Öncesi Eğitimden Lise Eğitimine Matematik-Müzik İlişkisini Ele Alan Ulusal Araştırmaların İncelenmesi, The Journal of Interdisciplinary Educational Research, (2019)
N. PARPUCU, A. YILDIRIM POLAT, B. AKMAN
Preschool Teachers’ Views on Relationship and Communication in Classroom Management, Journal of Theory and Practice in Education, (2018)
S. KARDEŞ, B. AKMAN, D. YAZICI
Analysis of Thesis in the Field of Gifted and Talented, Journal of Theoretical Educational Science, (2018)
M. KOYUNCU ŞAHİN, B. AKMAN
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ, Milli Eğitim Dergisi, (2018)
S. GÜÇHAN ÖZGÜL, B. AKMAN, M. SAÇKES
Children’s Mental Models about the Shape of the Earth and Day-Night Concepts, e-International Journal of Educational Research, (2018)
B. AKMAN, E. MERCAN UZUN, D. YAZICI
Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2018)
H. UYSAL, Ş. ALTINKAYNAK, N. TAŞKIN, B. AKMAN
Reward and Punishment Perceptions of Children with the Opinions of Teachers about Discipline, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
D. YAZICI, B. AKMAN
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi, Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, (2018)
D. YAZICI, B. AKMAN, S. KARDEŞ, E. MERCAN UZUN
Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, (2017)
F. EZMECİ, E. ÇOBAN SÖYLEMEZ, E. Akgül, B. Akman
The Analysis of Advertisements Give Place to Children in Terms of Messages Given to Children and Adults, Roles and SexBased Discrimination Components, Galatasaray University Journal of Communication, (2017)
A. KARADEMİR, M. CİNGİ, F. DERELİ, B. AKMAN
Okul Öncesi Eğitiminde Kalite: Öğretmen ve Yardımcı Öğretmen Görüşleri, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
B. AKMAN, M. GANGAL, S. KARDEŞ
Investigation of Science Centers In Pre-School Education Class, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
H. Uysal, E. Aydos, B. Akman
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sınıfa Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
H. Uysal, B. Akman
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması, Amasya Education Journal, (2016)
H. UYSAL, Ş. ALTINKAYNAK, N. TAŞKIN, B. AKMAN, F. DİNÇER
Preschool Teacher Candidates’ Metaphoric Perceptions About Preschool Teacher Training Program, Cumhuriyet International Journal of Education, (2016)
D. Cassidy, B. Akman, D. Yaya
A Source of Inspiration for Attaining the Quality Standards in Early Childhood Education: QRIS (Quality Rating and Improvement System), Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, (2016)
F. EZMECİ, B. AKMAN
Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri Reggio Emilia Yaklaşımı Ve High/Scope Programı, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, (2016)
B. Akman, Ş. Altınkaynak, Ş. ÖZEN ALTINKAYNAK, H. Ertürk, H. ERTÜRK KARA, Ş. Can Gül
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2015)
B. AKMAN, H. GÜLAY
A COMPARISON OF SOCIAL SKILLS OF 6-YEAR OLD UNPROTECTED CHILDREN AND 6-YEAR OLD CHILDREN LIVING WITH THEIR FAMILY, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, (2008)