Research Article
BibTex RIS Cite

Çok Kültürlü Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ve Türkiye Örneği

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 14 - 36, 18.05.2023

Abstract

Çok kültürlülük, her dönemde önemini koruyan bir araştırma alanıdır. Çok kültürlü eğitim, genel anlamda; dil, din, ırk, cinsiyet, kültür ve sınıf ayrımı yapılmasına müsaade etmeden, bütün çocukların sunulan eğitim imkânlarından eşit oranda yararlanmalarına yönelik bir reform hareketidir. Çok kültürlü eğitimin; dünya çapında bir bakış açısına sahip olması gerektiği belirtilir. Bunun yanında çok kültürlü eğitimde, birbirinden farklı grupların kendi kimliklerini muhafaza etmeleri ve dominant olan kültürün özelliklerinin de benimsenmesi görüşünün olması gerekliliğinden bahsedilebilir. Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı; çok kültürlü bir toplumda yaşayan çocukların okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi ve bu yönde olacak çalışmaların yürütülmesi ile ilgili temel niteliklerin Finlandiya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye bazında ele almaktır. Ayrıca ülkelerin kültürel farklılıklarının yansıması olarak ortaya çıkan eğitim programlarını, aynı başlık altında toplayarak karşılaştırma yapmak ve çocukların yaşadıkları farklı deneyimleri anlamamızı sağlamak, bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Çok kültürlülük kısmında insanların çocukları için yapmış oldukları çalışmalar ile birlikte aile ile okulun almış olduğu bazı önlemlerin olduğu bilinir. Çok kültürlülük, bireylerin çocukları üzerinde farklı bakış açılarına sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca sonuç odaklı olarak çalışmaların yapılması durumu söz konusu olmaktadır. Ülkeler içerisinde yaşanabilecek krizlerin önlenmesi ve çocukların okul öncesi etkileşimlerinin artırılabilmesi adına birçok uygulama bu sayede hayata geçirilmektedir. Birbirinden farklı toplumlardaki çocukların bakış açılarını karşılaştırmak ve bu yönde çalışmaları genişletmek için temel niteliklerden oluşan birçok faktör bu sayede devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak bu eğitim programlarının amacı programlar ile daha verimli ve çocukların gelişimleri için daha duyarlı olunabilecek topluluk oluşturmaktır. Erken çocukluk eğitimi önemli ölçüde değerlerin ve kişisel kazanımların önünde bir etken olarak bilinmektedir. Bu nedenle çok kültürlülük kavramı geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Year 2023, Volume: 8 Issue: 1, 14 - 36, 18.05.2023

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gülsüm Kaçar 0000-0002-1396-8964

Publication Date May 18, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Kaçar, G. (2023). Çok Kültürlü Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ve Türkiye Örneği. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 8(1), 14-36.