ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ ( INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES)

Okuyucular için bilgi

IJECES, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi ve süreli bilimsel yayınıdır. Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin amacı; uluslararası, disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için bir kaynak olmak, erken çocukluk eğitimiyle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu alanda çalışma yapan eğitimcilerin, araştırmacıların ve uzmanların yararlanacağı bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamayıamaçlanmaktadır.