ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ ( INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES)

Cilt 1, Sayı 1 (2016)

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES(International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.

İçindekiler

Makaleler

Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri Reggio Emilia Yaklaşımı Ve High/Scope Programı PDF
Fulya EZMECİ, Berrin AKMAN
Oyuncak Satıcılarının Bakış Açısından Bireylerin Oyuncak Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi PDF
Arzu ÖZYÜREK, Şeyma ERZURUMLUOĞLU
Oyuncaklarla Oynanan Geleneksel Gaziantep Oyunları PDF
Banu AKBAŞ, Selma ÖZUSLU ÜNAL
2010-2015 Yılları Arasında Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Resimleme Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Cansu YILDIZ, Dila Nur YAZICI, Mine Canan DURMUŞOĞLU
Anaokulu Çocuklarının Çizdikleri Resimlere Yönelik Anlatımları Yoluyla Empatik Becerilerinin İncelenmesi PDF
Mübeccel GÖNEN, Gizem ÖZER
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri PDF
Elif MERCAN UZUN, Eda BÜTÜN
Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluğuna Etkisi PDF
Esra KARAKUZU, Sezai KOÇYİĞİT