ORCID

Orcid numarası ile ilgili bilgilendirme Tübitak tarafından "   Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir." diye tanımlanmaktadır. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

ORCID numaralarınızı makalenizin yayım tarihinden önce tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Last Update Time: 1/18/22, 4:18:32 PM