EDİTÖR

Prof. Dr. Nilüfer Darıca (Baş Editör)

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer DARICA

nilufer.darica@hku.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Sekreterya

Arş. Gör. Şule Kavak

Arş. Gör. Mihriban Özcan

Bilim Kurulu

Dr. Niilüfer DARICA, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK,Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Fatma Çağlayan DİNÇER, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS, Çukurova Üniversitesi, TR

Dr.Tevhide KARGIN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Funda ACARLAR, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Latife ÖZAYDIN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr.Yaşar Özbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr.Neriman Aral, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Mübeccel Gönen, Hacettepe Üniversitesi, TR

Dr.Esra Ömeroğlu, Gazi Üniversitesi, TR

Dr.Yasemin Aydoğan, Gazi Üniversitesi, TR

Dr.Susan Matoba Adler, University of Hawaii, USA

Dr.Will Parnel, University of Portland State, USA

Dr.Betty Liebovich, Goldsmiths University of London,

Dr.Jeanness Iorio,Janice Kroeger, Kent State University, USA

I-Fang Lee, University of Newcastle, Australia.

Theodora Lightfoot Rueda, Interdisciplinary Institute for Research in the Social Sciences and Education, USA

Ruth Peach, National Louis University, USA


Dr.Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi, TR

Dr.Dilek Acer, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Gülümser Akduman, Gazi Üniversitesi, TR

Dr. Ender Durualp, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Şermin Metin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr.Zerrin Mercan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Neşe Uygun, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Halil Uzun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜRKAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Ufuk AKBAŞ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr. Gülfem MUŞLU KAYGISIZ


Editör Kurulu

Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN

Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN

Prof. Dr. Nilüfer DARICA

nilufer.darica@hku.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Yrd. Doç. Dr. Şermin METİN

Turkey
sermin.metin@hku.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN

Dr. Şermin METİN

Dr. Halil UZUN