e-ISSN: 2458-9128
Founded: 2016
Publisher: Hasan Kalyoncu University
Cover Image
       

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi-IJECES (International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.

2023 - Volume: 8 Issue: 1

Research Article

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE YER ALAN KİTAPLARIN MİZAHİ AÇIDAN İNCELENMESİ

Research Article

Çok Kültürlü Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması: Almanya, Amerika, Finlandiya ve Türkiye Örneği